Terug naar alle leden
Laten we kennis maken!

Peter Fousert

  • PlasBossinade Advocaten & Notarissen
  • +31505214362
  • +31654225829
  • Advocaat

'Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen' is een gevleugelde uitdrukking die op het insolventierecht van toepassing is.

Over mijn bedrijf

Zodra mensen of bedrijven in financiële problemen dreigen te komen wordt de spankracht van het recht getest. In dat speelveld voelt advocaat Peter Fousert zich het meeste thuis. Adviseren en procederen over het insolventierecht in de breedste zin van het woord. U moet daarbij niet alleen denken aan ondernemingen in zwaar weer en dreigende faillissementen, maar ook aan vraagstukken die betrekking hebben op (her)financiering, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid.

Curator
Naast zijn werk als advocaat treedt Peter Fousert op als curator in faillissementen van zeer diverse omvang en heeft hij ervaring als (stille) bewindvoerder in surséances van betaling en pre-packprocedures.

Hier word ik enthousiast van bij de Sociëteit de Commanderie